Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost

Domov pro seniory uzavírá smlouvy pouze

s žadateli, kteří se nacházejí v nepříznivé

sociální situaci.

 

Nepříznivou sociální situací se rozumí:

- žadatel nezvládá péči o vlastní osobu v základních oblastech (např. péče o domácnost, mobilita, oblékání a obouvání, hygiena, výkon fyziologické potřeby, stravování, komunikace, orientace, péče o zdraví, osobní aktivity)

- pokročilá kognitivní porucha (ztráta orientace, prostorem, časem, jednáním ohrožuje sebe i okolí, hrozí vysoké riziko škody na zdraví či majetku, nebezpečí zneužití druhou osobou, týrání) - pouze u žadatelů na sociální službu Domov se zvláštním režimem

-  žadatel potřebuje poskytovat péči 24 hodin denně

- rodinní příslušníci nejsou schopni zajistit odpovídající péči

- péči nelze zajistit terénní pečovatelskou službou (dostupnost, kapacita, 24 hodin denně, zdravotní péče, zdravotní stav, osobní důvody)

- prostředí, ve kterém žije, není přizpůsobeno aktuálním potřebám žadatele

- hrozí sociální vyloučení

- žadatel je ve zdravotnickém zařízení, po propuštění není zajištěna péče v domácím prostředí

 

V případě nejasností se na nás můžete obrátit osobně, anebo na tel. čísle 518 323 213.

 

Aby byla Žádost o poskytování sociální služby kompletní,

je třeba doložit všechny následující dokumenty:

 

Žádost o poskytování sociální služby

Vyjádření lékaře

Plná moc

Zpracování osobních údajů - ŽADATELÉ

Zpracování kontaktních údajů - KONTAKTNÍ OSOBY

 

 

 

 

 

Pro Vaši představu, jak vypadá Smlouva při

 

nástupu do zařízení.

 

vzor Smlouvy o poskytování sociálních služeb

 

Při nástupu je Smlouva individuálně upravována.