Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řešení potřeb běžného života

 

Domov pro seniory Strážnice, p. o. nabízí podporu nebo pomoc zájemcům a uživatelům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem při řešení potřeb běžného života definovaných v Regionální kartě sociálních služeb v rozsahu níže uvedených oblastí potřeb a témat:

 

 1. Osobní hygiena
  1. Denní hygiena (př. mytí obličeje a rukou, česání, holení, čištění zubů nebo zubní náhrady)
  2. Mytí a koupání (př. koupání, sprchování, ošetření pokožky po koupeli)
  3. Výkon fyziologické potřeby (př. použití WC nebo toaletního křesla, hygienické pomůcky, sběrný sáček na moč)

 

 1. Zvládání péče o vlastní osobu
  1. Oblékání (př. volba vhodného oblečení, oblékání a svlékání horních a spodních dílů oblečení, obouvání a zouvání)

 

 1. Samostatný pohyb
  1. Změna polohy (př. změny polohy na lůžku, posazení, vstávání z lůžka, přesun z lůžka aj.)
  2. Manipulace s předměty (př. podání věcí ze stolku u lůžka)
  3. Pohyb mimo zařízení (př. chůze po rovině, po schodech, v domácím prostředí, kompenzační pomůcky)

 

 1. Zajištění stravování
  1. Příprava a příjem stravy (př. najedení a napití se s pomocí, bez pomoci, porcování stravy)

 

 1. Péče o domácnost
  1. Úklid a údržba vlastního prostoru (př. udržení pořádku na nočním stolku, stlaní lůžka, převlékání lůžkovin, uložení prádla do skříně aj.)

 

 1. Zajištění kontaktu se společenským prostředím
  1. Společenské kontakty (př. účast na akcích v zařízení i mimo něj)
  2. Orientace (př. místem, časem, osobou)
  3. Komunikace (př. srozumitelnost, porozumění obsahu, slovní zásoba, neverbální komunikace)
  4. Využívání běžných veřejných služeb (př. vyřizování záležitostí např. na poště)

 

 1. Seberealizace
  1. Oblíbené činnosti (př. zájmy a koníčky v minulosti a současnosti, zaměstnání, rituály)

 

 1. Péče o zdraví a bezpečí
  1. Zajištění bezpečí (př. přivolání pomoci)
  2. Zdraví (př. dodržování diety, návštěvy lékaře, užívání léků)

 

 1. Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  1. Finanční a majetková oblast (př. hospodaření s finančními prostředky, úhrada za pobyt)
  2. Základní doklady (př. uložení osobních dokladů, průkazu pojištěnce)