Jdi na obsah Jdi na menu
 


Namasté péče

 

Domov pro seniory Strážnice pracuje v konceptu Programu Namasté, který u nás najdete pod názvy Namasté Klub a Namasté Care (Péče).

 

Zakladatelkou je Američanka Joyce Simard. „Namasté“ je indický pozdrav, který znamená „ctít vnitřního ducha“.

 

Namasté klub - je program zaměřený na aktivity pro seniory a seniory s mírnými a středně těžkými projevy syndromu demence. Klub se zaměřuje na různé druhy aktivit (vaření, pečení, příprava výrobků a dárků, cvičení, nácvik jemné a hrubé motoriky, zpívání, taneční terapie, canisterapie, zájmové činnosti, cvičení paměti, apod…) podle individuálních zájmů a zvyklostí jednotlivých uživatel zaměřený tak, aby uživatelé měli možnost dělat něco pro druhé lidi i pro sebe (naplnění seberealizace).

Namasté care (péče) - je program zaměřený na péči o lidi s pokročilou demencí. Pomáhá pečujícím, aby nezapomínali, že každý člověk od narození až do smrti potřebuje blízkost a vřelost, potřebuje být člověkem, součástí společenství, přínosný pro společnost a blízké. Je to strukturovaný pečovatelský program, jehož základem je skloubení empatické zdravotní péče s individualizovanými aktivitami pro osoby s pokročilou demencí. Cílem je poskytnout pohodlí a potěšení lidem s pokročilými projevy syndromu demence prostřednictvím smysluplných aktivit a smyslové stimulace, zejména s využitím doteku. Namasté péče prodlužuje dobu, kterou tráví pracovníci domova s těmito uživateli, a nabízí možnosti řešení problémů spojených se zlepšováním kvality jejich života.

Namasté klub i Namasté care jsou realizovány v Domově denně formou dopoledních nebo odpoledních aktivit.

 

Hlavní prvky programu Namasté péče:

„Úcta k vnitřnímu duchu“ – ohleduplný přístup k lidem s pokročilou demencí.

Přítomnost druhých – práce se skupinou uživatel.

Pohodlí a léčba bolesti – příjemné prostředí, vyhodnocování a léčba bolesti, aby se uživatelé mohli uvolnit, zapojit se, projevovat emoce.

Smyslová stimulace – program zahrnuje stimulaci pěti smyslů (hmat - dotek, sluch, zrak, čich, chuť). V místnosti pro Namasté péči využíváme barvy, hudbu, aromatické oleje, dobré jídlo a pití.

Smysluplná aktivita - provádění hygieny (mytí obličeje a rukou teplou žínkou, otírání měkkým ručníkem, holení), mazání krémy, povídání. Důraz se klade spíše na potěšení než na samotnou hygienu (ranní toaleta již proběhla dříve). Pracovník péče Namasté využívá této příležitosti k navázání očního kontaktu a pozitivní komunikaci s uživatelem, k navázání vztahu mezi sebou (vztahová péče).

Životní příběh - porozumět životnímu příběhu klienta je klíčem k přizpůsobení programu činností a intervencí individuálně každému uživateli.

Výživa a hydratace - v průběhu Namasté péče pracovník nabízí nápoje a občerstvení. To vytváří příležitost ke zlepšení hydratace, výživy a příjemným pocitům uživatel.

Vzdělávání pečovatelů - pracovníci zapojení do programu Namasté péče se průběžně vzdělávají, potřebují podporu.

Setkání s rodinou – zapojení rodiny do péče, seznámení s úspěchy v programu.

Péče o umírající - péči v programu Namasté péče lze převést do jejich pokoje k lůžku, chceme doprovodit uživatele, přizpůsobit pro něj prostředí a péči podle jeho potřeb, zajistit léčbu bolesti, důstojnost, pohodlí, blízkost až do konce života a empatické a důstojné rozloučení.