Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nabízené služby

    Nabízené služby

 

Ubytování

Podle potřeb a přání uživatele poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem a polohovacím lůžkem.

 

Stravování uživatelů

Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatele. Poskytujeme různé druhy diet podle zdravotního stavu, potřeb a přání uživatele. V naší kuchyni denně připravují zaměstnanci  stravovacího provozu pro uživatele stravu pětkrát denně.

 

Úhrada za pobyt

Úhrada za pobyt zahrnuje úhradu za ubytování a stravu, úhrada je rozlišena podle typu ubytování (podle počtu lůžek nebo podle diety).
Po zaplacení úhrady za pobyt musí uživateli zůstat dle platných předpisů minimálně 15% z jeho příjmu.

 

počet lůžek

úhrada za pobyt

za měsíc v Kč (účinné od 1.1.2020)

úhrada za pobyt za měsíc v Kč za diabetickou stravu

(účinné od 1.1.2020)

1 - nadstandard

(rozloha nad 10m2)

11 010,-

11 280,-

1 (rozloha do 10m2)

10 920,-

11 190,-

2

10 680,-

10 950,-

3

10 470,-

10 740,-

K úhradě za pobyt se přičítá přiznaný příspěvek na péči, který náleží zařízení.

Praní a žehlení zajišťujeme ve vlastní prádelně.


Ošetřovatelská, zdravotní a rehabilitační péče

Domov poskytuje kvalifikovaným personálem celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající zdravotnímu stavu uživatele.
Praktický lékař navštěvuje zařízení minimálně jedenkrát týdně nebo podle potřeby uživatelů. Domov spolupracuje s odbornými lékaři (internista, neurolog, psychiatr, diabetolog atd.), kteří pravidelně poskytují odbornou péči. Dále zajišťujeme různá vyšetření u odborných lékařů v jejich ambulancích v doprovodu pracovníka sociální péče.
Našim uživatelům poskytujeme základní rehabilitační péči. Rehabilitace přispívá k aktivizaci uživatelů a udržení soběstačnosti. Rehabilitační úkony jsou zde prováděny jak individuálně dle potřeb uživatele, tak i skupinově.

 

Návštěvy

Návštěvy v domově jsou umožněny neomezeně během celého dne. Uživatelé přijímají návštěvy v prostorách k tomu určených, např. odpočinkové kouty na chodbách, jídelně, místnosti volnočasových aktivit nebo tělocvičně. Uživatel může pobývat s návštěvou i na terase, zahradě, nebo opustit areál domova. Se souhlasem spolubydlících mohou uživatelé přijímat návštěvy i na pokojích.

 

Individuální plánování

Jedním z cílů individuálního plánování je zohlednit poskytování soc. služby podle potřeb a přání uživatele. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který ho podporuje při formulování a naplňování jeho osobních potřeb, přání a cílů.

 

Aktivizace a kulturní život uživatelů

V rámci aktivizace uživatelů organizujeme různé společenské a kulturní akce a soutěže v našem zařízení (např. Novoroční večírek, Sportovní hry seniorů, Opékání špekáčků, Den seniorů, Mezigenerační den, vystoupení žáků MŠ a ZŠ). Uživatelé se mohou zúčastnit samostatně nebo za doprovodu personálu i různých akcí ve městě i v okolí (např. Mezinárodní folklorní festival, Strážnické vinobraní,  vystoupení na náměstí atd.).
Součástí poskytovaných služeb je možnost využívání knihovny, počítačů a internetu. Jednou měsíčně je v domově sloužena mše svatá římskokatolickým knězem, dle domluvy s uživateli dochází i evangelický farář.
Dle svých možností a schopností uživatelé po celý rok provádějí různé činnosti s pomocí naší pracovnice volného času.

 

Spolupráce s úřady, veřejností a jinými poskytovateli

Zařízení nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby (např. kadeřník, pedikúra, fotograf, úřady apod.), ale umožní nebo zprostředkuje uživateli dle jeho potřeb a požadavků kontakt s těmito službami a úřady. V případě, že uživatel chce využít některou ze služeb, navštívit úřad, obchod, kontaktovat se s příbuzným, známým, rodnou obcí apod. a není sám schopen z důvodu snížené soběstačnosti si tyto služby vyřídit nebo zajistit, obrátí se na klíčového pracovníka nebo sociální pracovnici se žádostí o zajištění svého požadavku.