Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie zařízení

Historie

Domov pro seniory je komplex tří budov, z nichž dvě jsou památkově chráněné. Jejich historie je spojena s piaristy – řádem zbožných škol.

V roce 1633 povolal do Strážnice František z Magni italské piaristy, kterým předal poškozené budovy bratrské (v areálu domova se nachází základy bratrské školy, kterou mj. navštěvoval také Jan Ámos Komenský). Piaristé  zde  zahájili vyučování a postupně získávali  pro svou víru strážnické obyvatelstvo. Zasloužili se o vznik  gymnázia, založeného v roce 1634. Okolo poloviny 18. století vybudovali v místě starého chrámu nový  barokní chrám P. Marie a následně novou klášterní kolej a  novou budovu piaristických škol. Původní kolej stála ve dvoře dnešního domova. Roku 1775 bylo gymnázium změněno na ústav víceméně německý.

Postupem času se německé gymnázium v našem slováckém kraji stávalo přežitkem zvláště proto, že vznikaly ústavy slovanské. Piaristický řád nestačil na vydržování školy a provinciál ji chtěl zrušit. V roce 1874 bylo gymnázium převzato do státní správy a piaristé se věnovali pouze duchovní správě. Pro nedostatek žáků byl ústav školním rokem 1883-84 zrušen. Mezi významné profesory gymnázia patřil Jan Evangelista Purkyně, studoval zde mj. Tomáš G. Masaryk.

V roce 1925  zřídily v bývalém piaristickém gymnáziu a části bývalé piaristické koleje řádové sestry svatého Vincence chorobinec pro staré a neduživé lidi.  Při likvidaci klášterních komunit r. 1950 zanikl i klášter strážnických piaristů. Chorobinec, původně zabírající třetinu bývalé piaristické koleje, byl postupně rozšířen do celé koleje a státním nákladem moderně adaptován. Ústav vedly nejdříve řádové sestry ve vlastní správě, potom pod  správou Charity a od 1. 1. 1960 byl pod státní správou jako Ústav sociální péče pro dospělé.

Ke dvěma památkovým budovám v roce 1975 přibyla nová budova  s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji.

V sedmdesátých  letech minulého století postupně odcházejí milosrdné sestry řádu svatého Vincence a  v zařízení pracují pouze civilní zaměstnanci.

Dne 31. 12. 1992 zaniká Okresní ústav sociálních služeb v Hodoníně se sídlem v Kyjově, který sdružoval všechny sociální ústavy okresu Hodonín. Od 1. 1. 1993 se stal Domov důchodců Strážnice příspěvkovou organizací - zřizovatelem byl Okresní úřad Hodonín. Po zániku okresních úřadů  je od 1. 1. 2003  zřizovatelem  Jihomoravský kraj.

Od 1. 1. 2007 se změnil název z Domova důchodců Strážnice, příspěvková organizace na Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace.