Jdi na obsah Jdi na menu
 


DUHA

duha.jpg

          Oddělení DUHA

Oddělení DUHA je součástí sociální služby Domov se zvláštním režimem. Kapacita oddělení je 18 lůžek, je tvořeno kuchyňskou částí, kde uživatelé s pomocí personálu stolují, chystají si jednoduché jídlo, pečou, vyrábí pomazánky, apod. Společenská část slouží k volnočasovým aktivitám.

Oddělení je zaměřeno na specifické potřeby uživatelů s různými druhy demence, kteří potřebují přizpůsobení běžných denních aktivit podle svých individuálních potřeba přání. Aktivity přizpůsobujeme rytmu člověka s onemocněním demence, především se snažíme poskytnout více času na hygienu, oblékání, stolování a jiný spánkový režim.

Cílem oddělení DUHA je co nejvíce využívat a stimulovat rozsah schopností uživatele, kterými disponuje. To je důležité pro posílení jeho sebeúcty a sebevědomí. Důraz přitom klademe zejména na zachování schopnosti chůze, soběstačnosti a sebeobsluhy.    

Uživatelé s podporou pracovníků cíleně procvičují denní aktivity, které dosud zvládají, aby si tyto dovednosti udrželi co nejdéle a nárůst příznaků nemoci se zpomalil.   

Nejdéle se daří udržovat okruh aktivit, které byly součástí profese nebo koníčkem uživatele. Při péči o uživatele se snažíme co nejvíce přiblížit běžným denním činnostem, které by vykonával ve své rodině.

Všechny aktivity a denní režim jsou přizpůsobeny individuálním schopnostem uživatelů, kteří se mohou spolehnout na vedení a podporu našich pracovníků.       

Oddělení DUHA se zaměřuje rovněž na podporu paměti uživatelů. Uživatelé se při rozhovorech nad starými fotografiemi soustřeďují na své vzpomínky, které jsou silnější než jejich krátkodobá paměť, vrací se v myšlenkách do minulosti. I tato terapie jim vrací sebedůvěru a současně umožňuje našim pracovníkům lépe porozumět nynějšímu chování uživatele.  

Cílem oddělení DUHA je poskytovat v našem zařízení specializovanou odbornou pomoc jak uživatelům s demencí, tak i jejich rodinám. Snažíme se, aby uživatelé s tímto onemocněním žili i ve své nemoci spokojeně, klidně a byla jim poskytnuta specializovaná péče, při níž bude zachována a podporována důstojnost a úcta, kterou potřebují.