Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domov se zvláštním režimem

Poslání sociální služby Domov se zvláštním režimem

Posláním sociální služby Domov se zvláštním režimem je poskytovat uživatelům naší cílové skupiny pomoc a podporu při projevování vlastní vůle, podporovat důstojný a podle přání uživatele aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit v domácím prostředí.
Sociální služba je zaměřena na rozvoj a upevňování komunikačních dovedností s využitím speciálních komunikačních a poznávacích metod.
Nabízíme individuální zaměření poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče orientované na podporu cílů a přání uživatelů spojených se zachováním a rozvojem jejich sebeobsluhy a nezávislosti.
Sociální službu poskytuje kvalifikovaný a seberozvíjející se personál.


Cílová skupina pro sociální službu Domov se zvláštním režimem:

Služba je určena pro:
- osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby v nepříznivé sociální situaci s onemocněním Alzeimerovou nemocí, případně jinými typy demence. Sociální služba není určena pro osoby mentálně postižené, s duševním onemocněním v akutní fázi a pro osoby závislé na návykových látkách).
 
- seniory (osoby v nepříznivé sociální situaci s onemocněním Alzeimerovou nemocí, případně jinými typy demence. Sociální služba není určena pro osoby mentálně postižené, s duševním onemocněním v akutní fázi a pro osoby závislé na návykových látkách).
 
Služba je poskytována klientům od 55 let.
 

Veřejný závazek sociální služby Domov se zvláštním režimem

Zajišťujeme ubytování a zdravotní péči uživatelům naší cílové skupiny, kteří potřebují podporu a pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných každodenních činností.


Omlouváme se, ale sociální službu v Domově se zvláštním režimem neposkytujeme dle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Strategické cíle sociální služby Domov se zvláštním režimem:

 1. Zajistit kvalitu bydlení, jistotu a bezpečí.
 2. Poskytovat sociální službu individuálně se zaměřením na potřeby, přání a rozvoj komunikačních dovedností uživatelů s využitím speciálních metod (např. s využitím prvků Bazální stimulace atd.).
 3. Podporovat uživatele v udržení sebeobsluhy, nezávislosti a projevu vlastní vůle.
 4. Zapojit uživatele do společenského prostředí ve městě a okolí a spolupracovat s veřejností.
 5. Průběžně vzdělávat pracovníky zařízení se zaměřením na speciální komunikační a poznávací metody.

 

Principy sociální služby Domov se zvláštním režimem:

 1. Dodržování práv uživatelů
 2. Zachování důstojnosti a úcty k člověku
 3. Podpora soběstačnosti a sebeúcty

 

 

Rubriky

POHODA

Příspěvků: 0

SLUNCE

Příspěvků: 0

DUHA

Příspěvků: 0