Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost

Domov pro seniory uzavírá smlouvy pouze

s žadateli, kteří se nacházejí v nepříznivé

sociální situaci.

 

Nepříznivou sociální situací se rozumí:

- žadatel nezvládá péči o vlastní osobu v základních oblastech (např. péče o domácnost, mobilita, oblékání a obouvání, hygiena, výkon fyziologické potřeby, stravování, komunikace, orientace, péče o zdraví, osobní aktivity)

- pokročilá kognitivní porucha (ztráta orientace, prostorem, časem, jednáním ohrožuje sebe i okolí, hrozí vysoké riziko škody na zdraví či majetku, nebezpečí zneužití druhou osobou, týrání) - pouze u žadatelů na sociální službu Domov se zvláštním režimem

-  žadatel potřebuje poskytovat péči 24 hodin denně

- rodinní příslušníci nejsou schopni zajistit odpovídající péči

- péči nelze zajistit terénní pečovatelskou službou (dostupnost, kapacita, 24 hodin denně, zdravotní péče, zdravotní stav, osobní důvody)

- prostředí, ve kterém žije, není přizpůsobeno aktuálním potřebám žadatele

- hrozí sociální vyloučení

- žadatel je ve zdravotnickém zařízení, po propuštění není zajištěna péče v domácím prostředí

 

V případě nejasností se na nás můžete obrátit osobně.

 

Následující dokumenty je třeba doložit, aby byla

Žádost o poskytování sociální služby kompletní:

 

Žádost o poskytování sociální služby

Vyjádření lékaře

Plná moc

Zpracování osobních údajů ŽADATELE

Zpracování osobních údajů KONTAKTNÍ OSOBY

 

Pro Vaši představu, jak vypadá Smlouva při

nástupu do zařízení.

Vzor smlouvy

Při nástupu je Smlouva individuálně upravována.